БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР “БИД – ЁС ЗҮЙГ ЭРХЭМЛЭСЭН, АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС АНГИД ХАМТ ОЛОН” АЯНД НЭГДЛЭЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлээр төр, засгийн гаргаж байгаа бодлого, чиглэлийг хэ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлээр төр, засгийн гаргаж байгаа бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Бид – ёс зүйг эрхэмлэсэн, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид хамт олон” аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан Булган аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас тус аянд нэгдэн 2023 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулахаар боллоо.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

2023.11.28