Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, зөвлөгөө өгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргах эрх зүйн актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянах, хууль хяналтын байгууллагад хянагдаж байгаа хэрэг маргаанд байгууллагыг төлөөлж эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэрс Албан тушаал  Өрөөний дугаар  Холбогдох утас

Албаны цахим хаяг

1 Д.Дэлгэрмаа Хэлтсийн дарга

225

263024

d.delgermaa@pcsp.gov.mn
2 Ө.Саранцэцэг Хуулийн ахлах мэргэжилтэн

223

261203

sarantsetseg@pcsp.gov.mn
3 Ч.Лхагвадорж Хуулийн мэргэжилтэн lkhagvadorj@pcsp.gov.mn
4 Б.Янжинлхам Хуулийн мэргэжилтэн yanjinlkham@pcsp.gov.mn
5 Х.Нарангарав Хуулийн мэргэжилтэн