Ажил хэрэгч тушаалууд 2024 он

#ТушаалуудОгноо
1Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.01.02
2Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.01.10
3Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.01.17
4Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.01.17
5Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл, удирдлагын нэгдсэн системийн батлагдсан төсөвт өртгийг хуваарилан зарцуулах тухай2024.01.19
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2024.02.07
7Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай2024.02.07
8Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.02.20
9Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.02.21
10Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай2024.02.21
11Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2024.02.23
12Зардлын төсөв батлах тухай2024.02.26
13Зардлын төсөв батлах тухай2024.02.27
14Татан буулгах комисс байгуулах тухай2024.03.05
15Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.03.06
16Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.03.07
17Төрийн өмчийн төлөөллийг томилж, удирдамж батлах тухай2024.03.27
18Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.03.28
19Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.04.01
20Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай2024.04.01
21Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.04.01
22Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.04.01
23Ажлын хэсэг байгуулах тухай2024.04.01
24
25
26