Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд агентлагийн үйл ажиллагаанд захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтыг зохион байгуулах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, агентлагийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, албан хаагчдын гүйцэтгэл үр дүнг удирдан чиглүүлэх замаар зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоо, захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хэрэгжүүлэх, агентлагийн дарга, орон тооны бус гишүүдэд зохион байгуулалтын болон мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэрс Албан тушаал Өрөөний дугаар  Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Н.Ганболд Хэлтсийн дарга 227 а 263038  ganbold@pcsp.gov.mn
2 Х.Энхчимэг Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 229 263020 enkhchimeg@pcsp.gov.mn
3 Д.Цэрэнлхам Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын мэргэжилтэн tserenlkham@pcsp.gov.mn
4 Г.Туул Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 227 б 261202 tuul@pcsp.gov.mn
5 Д.Улам-Ундрах Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн ulam-undrakh@pcsp.gov.mn
6 Ц.Гантуяа Ерөнхий нягтлан бодогч 228 263013 gantuya@pcsp.gov.mn
7 Н.Дагиймаа Хүний нөөцийн мэргэжилтэн dagiimaa@pcsp.gov.mn
8 Д.Отгонтуяа Нярав 220 otgontuya@pcsp.gov.mn
9 У.Усгал Гадаад харилцаа орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн 218б 262350 usgal@pcsp.gov.mn
10 Л.Одмаа Архивын  ажилтан 218 262350 l.odmaa@pcsp.gov.mn
11 Ц.Эрдэнэцэцэг Бичиг хэргийн ажилтан erdenetsetseg@pcsp.gov.mn
12 О.Баттулга Даргын туслах 220 261692 battulga@pcsp.gov.mn
13 Х.Базаррагчаа Жолооч

Мэдээлэл, технологийн алба

Нэрс Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Д.Будхүү Албаны дарга 226 263036 budkhuu@pcsp.gov.mn
2 М.Нямсүрэн Мэргэжилтэн 226 263036 nyamsuren@pcsp.gov.mn
3
 4