Орон нутгийн өмчийн газрууд

 1. Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар
 2. Архангай аймаг
 3. Баян-Өлгий аймаг
 4. Баянхонгор аймаг
 5. Булган аймаг
 6. Говь-Алтай аймаг
 7. Говьсүмбэр аймаг
 8. Дархан-Уул аймаг
 9. Дорноговь аймаг
 10. Дорнод аймаг
 11. Дундговь аймаг
 12. Завхан аймаг
 13. Орхон аймаг
 14. Өвөрхангай аймаг
 15. Өмнөговь аймаг
 16. Сүхбаатар аймаг
 17. Сэлэнгэ аймаг
 18. Төв аймаг
 19. Увс аймаг
 20. Ховд аймаг
 21. Хөвсгөл аймаг
 22. Хэнтий аймаг