ТЕНДЕРИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТУУД ЗАРЛАГДЛАА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын тендер шалгаруулалтууд зарлагдлаа. До

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын тендер шалгаруулалтууд зарлагдлаа. Доорх холбоосуудаар орж танилцана уу.

1.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /УЛААНБААТАР, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ/

2.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ /УЛААНБААТАР, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ/

3.ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТООЛЛОГО

4.ЦАХИМ ХУРАЛ, СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ