Category: Зар мэдээ

1 3 4 549 / 49 POSTS

ЗАР, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрий [...]

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81 [...]

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81 [...]

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81 [...]

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81 [...]

ЗАРЛАЛ

 ТӨБЗГ-аас худалдан авах ажиллагааны шинэ систем https://www [...]

Зарлал

ТӨБЗГ-аас худалдан авах ажиллагааны шинэ систем https://www.tender.g [...]

Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын анхааралд

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газраас [...]
1 3 4 549 / 49 POSTS