ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР МЭДЭЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 270 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Ниссан кара

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 270 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Ниссан карабан” (микроавтобус), “Dong Feng” ЗИЛ-130 (тусгай зориулалтын) тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

  • Дуудлага худалдааны ерөнхий мэдээлэл
Дуудлага худалдааны хэлбэрНээлттэй
Дуудлагын худалдаа болох хугацаа:2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг  
Дуудлагын худалдаа болох газар:  “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн байранд
Гэрээний (тээврийн хэрэгслийн) мэдээлэлNissan caravan автобус Улсын дугаар: 08-29ДАР Үйлдвэрлэсэн он: 2002 Монгол Улсад ашиглаж эхэлсэн он: 2010 Өнгө: Цагаан DONGFENG Зил-130 автомашин Улсын дугаар: 72-81ДАХ Үйлдвэрлэсэн он: 2012 Монгол Улсад ашиглаж эхэлсэн он: 2012 Өнгө: Цэнхэр
Худалдах доод үнэNissan caravan автобус 2,500,000 (Хоёр сая таван зуун мянга) төгрөг
DONGFENG Зил-130 автомашин 2,000,000 (Хоёр сая) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээNissan caravan автобус Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 625,000 төгрөг DONGFENG Зил-130 автомашин Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 500,000 төгрөг
Дэнчин байршуулах дансХүлээн авагч хуулийн этгээд: “Дулаан Шарын гол” ТӨХК Дансны дугаар: 5047090007 Дансны нэр: Дулаан Шарын гол
Худалдах худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөлДуудлага худалдааны ялагчтай ажлын 3 хоногийн дотор “Худалдах худалдан авах” гэрээг байгуулна. Худалдан авагч нь дуудлагын худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
  • Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх
  1. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөсөн байх
  2. Дэнчин төлснийг нотлох баримт
  3. Иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарын хамт 2024 оны 7 дугаар сарын 25–ны өдрийн 14:30 цаг хүртэл “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн байранд болон d_sharyngol@yahoo.com и-мэйл хаягаар  хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.
  • Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн байранд очиж үзэж болох бөгөөд дуудлага худалдаанд бүртгэх, хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 99371458, 99393801, 99785668 тоот утсаар болон компанийн цахим хуудаснаас авна уу.