“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн системийн тоног төхөөрөмж” нээлттэй тендер зарлаж байна

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдээллийн систем”-ийг ажиллуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн авахаар ТӨБЗГ/20240102005 дугаартай “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн системийн тоног төхөөрөмж” нээлттнй тендер зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу. https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1716891385910

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдээллийн систем”-ийг ажиллуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн авахаар ТӨБЗГ/20240102005 дугаартай “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн системийн тоног төхөөрөмж” нээлттнй тендер зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1716891385910