Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн систем, зөвлөх үйлчилгээний нээлттэй тендер шалгаруулалт

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн систем, зөвлөх үйлчилгээний тендерийг 2024 оны 03 -р сарын 04 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл материал хүлээн авахаар зарласан бөгөөд тухайн өдрийн 10 цаг 30 минутад тендерийн нээлтийг хийлээ.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээллийн систем, зөвлөх үйлчилгээний тендерийг 2024 оны 03 -р сарын 04 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл материал хүлээн авахаар зарласан бөгөөд тухайн өдрийн 10 цаг 30 минутад тендерийн нээлтийг хийлээ.