НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Төрийн өмчийн бодлого,зохицуулалтын газрын 2023 оны 09 дугаар сарын 28-ны өдрийн 450 дүгээр тогтоолоор Самосвал /45-61 ТӨА/, Экскаватор /41-78 УБ/, П

Төрийн өмчийн бодлого,зохицуулалтын газрын 2023 оны 09 дугаар сарын 28-ны өдрийн 450 дүгээр тогтоолоор Самосвал /45-61 ТӨА/, Экскаватор /41-78 УБ/, Пад трактор автомашиныг  нээлттэй дуудлагын худалдаагаар  худалдахаар шийдвэрлэв.

ДУУДЛАГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Самосвал /45-61 ТӨА/ автомашин нь 1992  онд үйлдвэрлэгдсэн арлын дугаар /3261635/, экскаватор 2013 онд хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн, пад трактор хятад улсад 2015 онд үйлдвэрлэгдсэн.

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа2023 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 09 цаг 50 минут
Дуудлага худалдаа болох газарТөв аймаг баян сум цан 3-р баг “ШТН” ТӨААТҮГ-ын байрлалд
Худалдах доод үнэСамосвал 45-61 ТӨА автомашин худалдах доод үнэ 8,000,000₮/ найман сая төгрөг/, Экскаватор 9,000,000 /есөн сая төгрөг/ Пад трактор 1,200,000 / нэг сая хоёр зуун мянган төгрөг/
Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээХудалдах доод үнийн 25 % буюу Самосвал 2,000,000 ₮ /хоёр сая төгрөг/, Экскаватор 2,250,000  ₮ / хоёр сая хоёр зуун тавин мянган төгрөг/ , Пад трактор 300,000  ₮ / гурван зуун мянган төгрөг/
Худалдах худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөлГэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна.Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14  хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах дансХүлээн авагч байгууллага: “ШТН” ТӨААТҮГ-ын кассанд бэлнээр тушаах

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2023 оны 11 дугаар сарын 08-ны өдөр 10 цаг хүртэл “ШТН” ТӨААТҮГ-ын санхүүгийн албанд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээздийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ын хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.

ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн өмч эзэмшигч “ШТН” ТӨААТҮГ-ын байрлалд очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг “ШТН” ТӨААТҮГ-ын 80012885 утсаар болон цахим хуудснаас авна уу.

Хаяг: Төв аймаг Баян сум  Цант 3-р баг “ШТН” ТӨААТҮГ

Холбогдох утасны дугаар:80012885