“Засгийн газрын авто бааз” ТӨААТҮГ-ын сул талбайг түрээслэх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулна

1. Засгийн газрын авто баазын барилгын залгаа хойд жигүүрийн 1 давхарт 41,7м2 талбайтай, ажлын байрны зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ. Сонгон шалга

1. Засгийн газрын авто баазын барилгын залгаа хойд жигүүрийн 1 давхарт 41,7м2 талбайтай, ажлын байрны зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ15000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

2. Засгийн газрын авто баазын барилгын залгаа хойд жигүүрийн зоорийн давхарт 55м2 талбайтай, хоолны газрын зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ12000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

3. Засгийн газрын авто баазын барилгын залгаа хойд жигүүрт  180м2 талбайтай, үйлчилгээний зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ15000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

4. Засгийн газрын авто баазын барилгын залгаа хойд жигүүрийн 1 давхарт 540 м2 талбайтай, үйлчилгээний зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ15000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

5. Засгийн газрын авто баазын барилгын  хойд жигүүрийн 2 давхарт 22м2 талбайтай, ажлын байрны зориулалтай 202 тоот өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ15000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

6. Засгийн газрын авто баазын барилгын  хойд жигүүрийн зоорийн давхарт 29м2 талбайтай, үйлчилгээний зориулалтай өрөөг түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ12000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.

7. Засгийн газрын авто баазын хойно автобусны буудлын урд 900 м2 талбай түрээслүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг
Материал хүлээн авах хаягТендер нээх газрын хаяг: Монгол Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн тал Засгийн газрын авто бааз ТӨААТҮГ өөрийн байр 1001 тоот.
Материал нээх хугацаа, хаяг байршил2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минут
1м2 талбайн  түрээслэх үнийн доод хэмжээ15000 төгрөг
Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэлШаардахгүй.