Засгийн газрын авто бааз” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас зарласан автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдав

Дуудлага худалдаанд давхардсан тоогоор 389 иргэн оролцож, 23 автомашин зарагдаж, улсын төсөвт нийт 300 сая орчим төгрөг орлого төвлөрөв.

“Засгийн газрын авто бааз” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 371 дүгээр тогтоолыг үндэслэн дараах автомашинуудад нээлттэй дуудлага худалдаа 2022 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн 10.00-15.00 цагийн хооронд Засгийн газрын авто баазын сургалтын танхимд амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа. Тус дуудлага худалдаанд давхардсан тоогоор 389 иргэн оролцож, 23 автомашин зарагдаж, улсын төсөвт нийт 300 сая орчим төгрөг орлого төвлөрөв.

д Автомашины марк, улсын дугаар, арал Үйлдвэрлэсэн болон ашиглалтад орсон он Гүйлт,км (мянга) Худалдах доод үнэ (төг) Дэнчин % Дуудлага
худалдаагаар
зарагдсан үнэ
(төг)
1 H-Sonata NF 0136УБЗ KMHET41CP7A257369 2006 203620 3,500,000 25%  7,700,000
2 H-Sonata NF 0052УБҮ KMHET41CP7A257340 2006 131230 3,500,000 25% 7,700,000
3 H-Sonata NF 1032УБҮ KMHET41CP7A257337 2006 191200 3,500,000 25% 6,600,000
4 H-Sonata NF 7536УБҮ KMHET41AP9A535517 2008 148721 3,500,000 25% 7,500,000
5 H-Sonata NF 0851УБҮ KMHET41CP7A257347 2006 162327 3,500,000 25% 6,900,000
6 H-Sonata NF 0584УБЗ KMHET41CP7A25333 2006 140930 3,500,000 25% 7,300,000
7 H-Sonata NF 7526УБҮ KMHET41AP9617487 2008 142589 3,500,000 25% 10,100,000
8 H-Sonata NF 6186УБЗ KMHET41CP7A370986 2007 183698 3,500,000 25% 7,000,000
9 W.passat 0981УНҮ WWWZZZ3CZ9P002492 2008 146570 3,500,000 25% 9,000,000
10 W.passat 0983УНҮ WWWZZZ3CZ9P001789 2008 167708 3,500,000 25% 7,800,000
11 H-Sonata NF 0850УБҮ KMHEBBABA135150 2010 119010 3,500,000 25% 10,500,000
12 H-Sonata YF 0162УБҮ KMHEB41BABA135207 2010 151575 3,700,000 25% 11,700,000
13 ЛАНД 105 0161УБЗ JTECJ09J905510917 2005 204610 22,000,000 20% 22,400,000
14 ЛАНД 105 0131УБЗ JTECJ09J205512895 2007 328970 5,500,000 25% 42,000,000
15 Nissan Pickup 7971УБЗ JN1CJUD22Z0745265 2006 176870 3,500,000 25% 11,200,000
16 Старекс 0629УБҮ KMJWWH7W-P7U760022 2007 208520 3,500,000 25% 3,600,000
17 Старекс 0626УБҮ KMJWWH7W-P7U760091 2006 161127 3,500,000 25% 3,900,000
18 Ландкрузер 200 0016УБЗ JTMHU09J0B5049949 2011 267251 7,000,000 25% 67,600,000
19 Ландкрузер 200 0210УБЗ JTMHU09J3C4062296 2012 147320 13,000,000 20% 67,000,000
20 Ford Explorer 0600УБЗ 1FMEU73EX8UB33584 2008 200100 5,500,000 25% 13,400,000
21 TAHOE 0682УНҮ 1GNSK6E06DR106105 2012 171050 12,000,000 20% 33,000,000
22 H-Sonata NF 2766УБН KMHET41CP7A370059 2007 154995 3,500,000 25% 3,700,000
23 H-Sonata NF 7786УБЗ KMHEU41MP8A579854 2008 137500 3,500,000 25% 4,000,000