“Засгийн газрын авто бааз” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас зарласан авто машины дуудлага худалдаа

Дуудлага худалдаа 2022 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт Засгийн газрын авто баазын сургалтын танхимд болно.

“Засгийн газрын авто бааз” Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 371 дүгээр тогтоолыг үндэслэн дараах автомашинуудад нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна. Дуудлага худалдаа 2022 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт Засгийн газрын авто баазын сургалтын танхимд болно. Дуудлага худалдаатай холбоотой бусад мэдээллийг дараах дугаарт холбогдон лавлана уу. Утасны дугаар 263016, 328192, 80082332 /Дуудлага худалдааны зар 2022 оны 9 дүгээр сарын 14 ны Өдрийн сонинд нийтлэгдсэн болно./ 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний 9:30 минут хүртэл дэнчингийн мөнгө хүлээн авна.

 

Д/д Автомашины марк, улсын дугаар, арал Үйлдвэрлэсэн, ашиглалтанд орсон он Гүйлт,км (мянга) Худалдан доод үнэ (төг) Дэнчин %
1 H-Sonata NF 0136УБЗ KMHET41CP7A257369 2006 203620 3,500,000 25%
2 H-Sonata NF 0052УБҮ KMHET41CP7A257340 2006 131230 3,500,000 25%
3 H-Sonata NF 1032УБҮ KMHET41CP7A257337 2006 191200 3,500,000 25%
4 H-Sonata NF 7536УБҮ KMHET41AP9A535517 2008 148721 3,500,000 25%
5 H-Sonata NF 0851УБҮ KMHET41CP7A257347 2006 162327 3,500,000 25%
6 H-Sonata NF 0584УБЗ KMHET41CP7A25333 2006 140930 3,500,000 25%
7 H-Sonata NF 7526УБҮ KMHET41AP9617487 2008 142589 3,500,000 25%
8 H-Sonata NF 6186УБЗ KMHET41CP7A370986 2007 183698 3,500,000 25%
9 W.passat 0981УНҮ WWWZZZ3CZ9P002492 2008 146570 3,500,000 25%
10 W.passat 0983УНҮ WWWZZZ3CZ9P001789 2008 167708 3,500,000 25%
11 H-Sonata NF 0850УБҮ KMHEBBABA135150 2010 119010 3,500,000 25%
12 H-Sonata YF 0162УБҮ KMHEB41BABA135207 2010 151575 3,700,000 25%
13 ЛАНД 105 0161УБЗ JTECJ09J905510917 2005 204610 22,000,000 20%
14 ЛАНД 105 0131УБЗ JTECJ09J205512895 2007 328970 5,500,000 25%
15 Nissan Pickup 7971УБЗ JN1CJUD22Z0745265 2006 176870 3,500,000 25%
16 Старекс 0629УБҮ KMJWWH7W-P7U760022 2007 208520 3,500,000 25%
17 Старекс 0626УБҮ KMJWWH7W-P7U760091 2006 161127 3,500,000 25%
18 Ландкрузер 200 0016УБЗ JTMHU09J0B5049949 2011 267251 7,000,000 25%
19 Ландкрузер 200 0210УБЗ JTMHU09J3C4062296 2012 147320 13,000,000 20%
20 Ford Explorer 0600УБЗ 1FMEU73EX8UB33584 2008 200100 5,500,000 25%
21 TAHOE 0682УНҮ 1GNSK6E06DR106105 2012 171050 12,000,000 20%
22 H-Sonata NF 2766УБН KMHET41CP7A370059 2007 154995 3,500,000 25%
23 H-Sonata NF 7786УБЗ KMHEU41MP8A579854 2008 137500 3,500,000 25%