Төрийн өмчийн хяналт, шалгалтын хэлтсээс 9, 10 сард хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл

Төрийн өмчийн хяналт, шалгалтын хэлтсээс 9, 10 сард хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл.

Төрийн өмчийн хяналт, шалгалтын хэлтэс 2022 оны 9, 10 дугаар саруудад Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК, Булган АЗЗА ТӨХК, Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК, Хөвсгөл дулааны станц ТӨХК, Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар ТӨҮГ, Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨҮГ зэрэг төрийн өмчит компани, үйлдврийн газрын санхүү, эдийн засаг, үйл ажиллагаанд, Улаанбаатар хотын гааль, Дорноговь аймгийн гаалийн газар, Замын-үүдийн гаалийн газар, Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газарт системийн хяналт шалгалтыг тус тус хэрэгжүүлж байна.