СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛНА

ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОХ “СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ” 1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга Тус төв нь жаран автомаши

ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОХ “СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ”

1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Тус төв нь жаран автомашины төлбөртэй зогсоолыг түрээслэн ажиллуулах түрээслэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Нийт 60 зогсоолын 355,2 м2-ийг ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 49-р тогтоолын хавсралт дахь 1мкв нь 10.000 /арван мянга/ төгрөгөөр түрээслүүлнэ.

  2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

  Сонгон шалгаруулалтын материал авах эцсийн хугацаа2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10.00 цагт
  Материал хүлээн авах хаяг Улаанбаатар хот Хан Уул дүүрэг 21 хороо өлзийтийн зам Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвийн өөрийн байр
  Материал нээх хугацаа,2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10:30 цагаас
  Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ3.552.000 (Гурван сая таван зуун тавин хоёр мянган) төгрөг
  Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай ерөнхий мэдээлэл Зогсоолын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд түргэн шуурхай үзүүлэх хуулийн этгээд
  Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэлТөрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоол

  3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

  Түрээслүүлэх Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв дээр ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, өрөөний талаарх мэдээллийг 77552201 утсаар авна уу.

  Хаяг: Хан-Уул дүүргийн 21-р хороонд байр лах Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр

  Холбогдох утасны дугаар: 77552201, 99192994