“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-ийн эрх шилжүүлэх үйл ажиллагаа болж байна

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирал М.Отгонбаяр компанийн тамга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон холбогдох баримт материалуудыг хүлээлгэн өглөө.   Эрх шилжүүлж авах ажлын хэсэг удирдах ажилтны шуурхай хурал зарлан хуралдаж компанийн үйл ажиллагаанд нэн тэргүүнд тулгарч байгаа асуудлуудыг сонсож үйл ажиллагаатай танилцаж байна…

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирал М.Отгонбаяр компанийн тамга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон холбогдох баримт материалуудыг хүлээлгэн өглөө.
 
Эрх шилжүүлж авах ажлын хэсэг удирдах ажилтны шуурхай хурал зарлан хуралдаж компанийн үйл ажиллагаанд нэн тэргүүнд тулгарч байгаа асуудлуудыг сонсож үйл ажиллагаатай танилцаж байна…