1 Л.Энхцэцэг
2 Д.Анхбаяр
3 Б.Түмэнжаргал
4 Х.Чинтогтох
5 Ц.Ууганбаяр
6 Б.Баатарсүх
7 Б.Цогтсайхан