cover

Ulaanbaatar

# Ulaanbaatar Нэмэгдсэн
1 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Bayangol district Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
3 Khan-Uul district Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
4 District-funded project budget and development fund reports 2015-01-29
5 2012 capital budget projects report 2015-01-29
6 2014 capital budget projects report 2015-01-29
7 Capital measures implemented in 2014 to fund local development projects reports 2015-01-29
8 Bayanzurkh district Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-29
9 Sukhbaatar district Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-29
10 Chingeltei district Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-29
11 Sukhbaatar district Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-11
12 Songino-Khairkhan district Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-14
13 Khan-Uul district Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
14 Baganuur district Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-21
15 Nalaikh district Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-02-18
16 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
17 Налайх дүүргийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
18 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хэрэгжиж буй 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
19 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хэрэгжиж буй 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан2 2016-11-09
20 Багануур дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
21 Багахангай дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
22 Баянгол дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
23 Баянзүрх дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
24 Налайх дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
25 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2017-02-03
26 Сонгинохайрхан дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
27 Хан-Уул дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
28 Сүхбаатар дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.