cover

Bayankhongor

# Bayankhongor Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Procurement plan of Bayankhongor aimag 2014-09-03
3 Report for goods, work, consulting service of first season, 2014 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
5 Баянхонгор аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
7 Bayankhongor province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-21
8 Bayankhongor province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
9 Bayankhongor province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-14
10 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
11 Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
12 Report of the procurement 2018-01-29
13 Plan of the procurement 2018-01-30
14 Procurement plan of Bayankhongor province 2019-01-17
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.