cover

МУИС-ын ЭЗСургууль 2013 оны 7 дугаар сарын 3-5-нд зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

1 Д.Нямсүрэн 2 Л.Базарзагд 3 Д.Ундрах 4 Ц.Сүхбаатар 5 Б.Батбаатар 6 Б.Ууганжаргал 7 Ж.Бат-Эрдэнэ 8 П.Болортуяа 9 Я.Буянжаргал 10 Б.Анар-Эрдэнэ 11 Б.П

МТМХ-ноос 2013 оны 7 дугаар сарын 4-6-нд Дундговь аймагт зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

1 Ж.Мөнхбаяр 2 Л.Дэнсмаа 3 Б.Дашдорж 4 М.Мөнхжаргал 5 Т.Отгонтуяа 6 Д.Алтантогос 7 Ч.Цэрэндорж 8 Б.Болдбаатар 9 А.Соёл-Эрдэнэ 10 Ч.Цэцэгмаа 11 С.Нара

2013 оны 06 дугаар сарын 17-20-ны хооронд Дундговь аймагт Тогтвортой амжиргаа 2 төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

№ Овог Нэр 1 Б. Болд 2 П. Очирбат 3 Л. Дарьбум 4 Т. Чүлтэм 5 Ш. Энхсүх 6 Г. Эрдэнэцэцэг 7 Д. Жаргалмаа 8 Ч. Энхцэцэг 9 Б. Батцэнгэл 10 Г. Дагмид

КТМС-ээс 2013 оны 6 дугаар сарын 27-29-нд зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

1 Б.Цэвээнжав 2 Д.Юнгэр 3 Г.Оюун 4 Л.Баярмаа 5 Ж.Ганчимэг 6 Ц.Дэнсмаа 7 Ш.Баасансүрэн 8 Д.Оюундаваа 9 Л.Санжийжамц 10 Г.Батболд 11 С.Мөнгөнцэцэг

МУИС-ын ЭЗСургууль 2013 оны 6 дугаар сарын 26-28-нд зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

1 Б.Батчимэг 2 Б.Мөнхзул 3 Д.Эрдэнэчимэг 4 Ө.Мөнгөнсарнай 5 Д.Энхтуяа 6 Б.Одхүү 7 Б.Ган-Эрдэнэ 8 Ж.Тогтохбаяр 9 Б.Насанбурмаа 10 А.Батхүрэл 11 С.Говь

Тогтвортой амьжиргаа-2 төсөлтэй хамтран Төв аймагт 5-р сарын 20-29-нд зохион байгуулсан сургалтын дүн гарлаа.

1 Д.Мөнхтуяа 2 Д.Дагвабазар 3 Л.Уранчимэг 4 Г.Баянжаргал 5 Н.Төмөртуяа 6 В.Сүхбаатар 7 А.Эрдэнэбаяр 8 Ч.Баярцэцэг 9 Э.Цэвэлмаа 10 Ц.Гүенбаатар 11 Ч.Ц
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.