cover

ХААСЗӨТөвөөс 2013 оны 10 дугаар сарын 08-10-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 Б. Баярмаа 2 Ж.Эрдэнэбат 3 Б.Баярмаа 4 А.Түмэннасан 5 Б.Туяа 6 Б.Оюумаа 7 Г.Долгор 8 Л.Билгүүн 9 Б.Болор-Эрдэнэ  10 Ч.Сүхбаатар  11 Д.Соё

МАОЭНХолбооноос 2013 оны 10 дугаар сарын 09-11-ний өдөр зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 С.Өнөржаргал 2 Г.Оргил 3 С.Дашдорж 4 Д.Мөнхтуяа 5 Д.Пагамсүрэн 6 Ч.Бямбазориг 7 Г.Баярмаа 8 Ш.Жандос 9 Ш.Баяраа  

МУИС Бизнес хөгжлийн төвөөс 2013 оны 10 дугаар сарын 09-11-ний өдөр зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 А.Оюунжаргал 2 Б.Энхтуяа 3 Э.Болортуяа 4 С.Алтан-Очир 5 Л.Хишигжаргал 6 Т.Отгонбилэг 7 Ж.Батцэцэг 8 Н.Мөнхбаяр  

ХААХТ-өөс 2013 оны 10 дугаар сарын 14-16-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 Б.Оюунчимэг 2 Д.Бурмаа 3 Е.Оюундэлгэр  

ХААСЗӨТ ТББ-аас Хэнтий аймагт 2013 оны 10 дугаар сарын 11-13 нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 Д.Наранцацрал 2 С.Бичүүгарав 3 З.Урангоо 4 Н.Мөнхтуяа 5 Н.Ууганбаяр 6 Г.Мөнхзол 7 Д.Хүрэлбаатар 8 Ж.Болор-Эрдэнэ 9 Р.Оюунгэрэл 10 Г.Отгонбаяр 11 Д.

ХААСЗӨТөвөөс 2013 оны 10 дугаар сарын 14-16-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ.

1 Ж.Батболд 2 Г.Саруул 3 Р. Энх-Амгалан 4 Ш.Төрмөнх 5 Б.Насанжаргал 6 Т.Нарангэрэл 7
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.