cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны 218 дүгээр тогтоолоор НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 218 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 341 дүгээр тогтоолоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй, Баянхонгор сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай, 1975 онд ашиглалтад орсон, 28,796,750.00 /Хорин найман сая долоон зуун ерэн зургаан мянга долоон зуун тавин/  төгрөгийн балансын анхны үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэсэн болно.

Хуучнаар нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв гэж нэрлэгддэг 2 давхар барилгын 1 дүгээр давхрын зүүн урд өнцөгт байрлалтай 3 өрөө 80 кв.м талбай бүхий үл хөдлөх хөрөнгийг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн алба /хуучин нэрээр/ байхдаа албан конторын зориулалтаар ашиглаж байгаад 2014 онд өөрийн шинэ байртай болсноор энэхүү барилга ашиглалтгүй болж, улмаар агуулахын зориулалтаар ашиглаж байсан.

Уг барилга нь төмөр бетон суурьтай, тоосгон ханатай, давхар хоорондын угсармал бетон хучилттай, хуйлмал хавтгай дээвэртэй, төвлөрсөн халаалт, цахилгаан хангамжид холбогдсон, цэвэр бохир усны шугамд холбогдоогүй. Байршлын хувьд аймгийн төвд 1 дүгээр бүсэд байрладаг.

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

  1.  

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа

2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт

  1.  

Дуудлагын худалдаа болох газар

Засгийн газрын 9 дүгээр байрны 2 давхарт Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хурлын танхимд

  1.  

Худалдах доод үнэ

29,724,800.00 (Хорин есөн сая долоон зуун хорин дөрвөн мянга найман зуун) төгрөг

  1.  

Дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 10 хувь буюу 2,972,480,000.00 (хоёрсая есөн зуун далан хоёр мянга дөрвөн зуун наян) төгрөг

  1.  

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Худалдан авагч нь дуудлагын худалдаагаар авах Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

  1.  

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч байгууллага: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

Дансны дугаар: 100900011404

Дансны нэр: Төрийн сан

  1.  

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын регистрийн дугаар

  1.  

 

 

 

ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цаг хүртэл Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 108 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг үнэн зөв, цэвэр бөглөсөн байх, дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримтын эх хувь, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбар зэргээс бүрдэнэ.

            МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд барилгын талаарх мэдээлэл, худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын www.pcsp.gov.mn цахим хуудаснаас болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 108 тоот өрөөнд ирж авна уу.

Лавлах утас: 99191319

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2019 оны 10 дугаар сарын 2019-ны өдрийн 11:00:00 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Засгийн газрын 9 дүгээр байрны 2 давхарт Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хурлын танхимд
Худалдах доод үнэ Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 29 ( Хорин есөн сая долоон зуун хорин дөрвөн мянга найман зуу ) төгрөг
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 10 хувь буюу 2 ( хоёр сая есөн зуун далан хоёр мянга дөрвөн зуун ная) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн сан
Дансны дугаар: 100900011404
Дансны нэр: Төрийн сан

3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн 11:00:00 цаг хүртэл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Баянхонгор аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд барилгын талаарх мэдээлэл, худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуу өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 99191319 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.