cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 148 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХХК) 149 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
3 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Дулааны цахилгаан станц-2" ТӨХК) 150 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Дулааны цахилгаан станц-3" ТӨХК) 151 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Дулааны цахилгаан станц-4" ТӨХК, "Амгалан дулааны станц"ХХК) 152 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 153 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 154 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
8 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 155 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 156 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Баруун бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 157 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
11 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 158 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 160 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
13 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Багануурын дулааны станц" ТӨХК) 161 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
14 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Налайхын дулааны станц" ТӨХК) 162 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
15 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК) 163 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
16 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 164 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
17 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 166 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
18 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 167 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
19 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК) 169 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Ховд дулааны станц” ТӨХК) 170 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.