cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Дэд бүтцийн ашиглалтын өмнөх захиргаанаас “Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 367 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
2 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай (Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс) 368 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс) 369 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК) 370 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
5 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дархан АЗЗА” ТӨХК) 371 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
6 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ) 372 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
7 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай (“Хөвсгөл АЗЗА”, “Булган АЗЗА”, “Орхон АЗЗА” ТӨХК) 373 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай (“Хөвсгөл АЗЗА”, “Булган АЗЗА”, “Орхон АЗЗА” ТӨХК) 374 2019-09-19 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
9 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори) 375 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ХХК) 376 2019-09-19 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
11 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг томилох тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ХХК) 377 2019-09-19 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
12 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ) 378 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
13 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Шивээ-Овоо” ХК) 379 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
14 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Мэдээллийн Монцамэ агентлагт) 474 2019-11-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
15 Дорноговь аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2019 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалт зөвшилцөх тухай 504 2019-11-29 Тогтоол Өмч, хувьчлал
16 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” УТҮГ) 02 2019-01-08 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөс Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвд) 01-09 2019-01-08 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Булган АЗЗА" ТӨХК) 587 2019-12-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
19 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Орхон АЗЗА" ТӨХК) 588 2019-12-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК) 595 2019-12-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.