cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан) 652 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК-д) 653 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
3 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хороо) 654 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв) 655 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Ховд аймгийн сумд дундын прокурорын газраас “Улаангомын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 656 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 657 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 658 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
8 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 659 2019-12-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсын их сургууль ) 57 2019-02-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
10 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Монголросцветмет” ХХК-ийн статусыг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 05-01 2019-03-11 Тэмдэглэл Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сангийн яамнаас Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт) 99 2019-04-02 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
12 Төрийн өмчит компаниудын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай 251 2019-05-28 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
13 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс) 322 2019-07-22 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ) 18-12 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
15 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ) 18-13 2019-09-19 Тогтоол Шалгалт
16 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 361 2019-09-19 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
17 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 362 2019-09-19 Тогтоол Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх
18 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Боловсролын үнэлгээний төв) 364 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгалийн түүхийн музей) 365 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн алба) 366 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.