cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 632 2019-12-17 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станц” ТӨХК) 633 2019-12-17 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн харьяа Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийн үнэ, ашиглалтын хугацааг шинэчлэн тогтоож, бүртгэх 634 2019-12-17 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
4 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК) 650 2019-12-17 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаад харилцааны яам) 635 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төв) 636 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Орон нутгийн өмчөөс 2020 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Баянхонгор аймаг) 637 2019-12-24 Тогтоол Өмч, хувьчлал
8 Удирдамж болгох тухай (“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК) 638 2019-12-24 Тогтоол Шалгалт
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгалийн түүхийн музей) 639 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Монголын Үндэсний төв номын сан) 640 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
11 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК) 641 2019-12-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 642 2019-12-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
13 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын газар) 643 2019-12-24 Тогтоол Бусад
14 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газар түүний харьяа байгууллага) 644 2019-12-24 Тогтоол Бусад
15 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Татварын ерөнхий газрын харьяа байгууллагууд) 645 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа байгууллагууд) 646 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Шивээхүрэн дэх гаалийн газар) 647 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын дээд шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн харьяа Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газарт) 648 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын дээд шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн харьяа Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт) 649 2019-12-24 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“МИАТ” ТӨХК) 651 2019-12-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.