cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Баянхонгор аймаг дахь Политехникийн коллеж) 384 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагууд) 387 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах тухай (Говь-Алтай аймгийн Ус,цаг уур, орчны шинжилгээний газар) 388 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөр олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа байгууллагууд) 389 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай(Баянхонгор аймаг дахь Политехникийн коллеж) 385 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК) 383 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 407 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ болон үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний дүнгийн тухай 400 2019-10-10 Тогтоол Эрх зүйн акт
9 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Төв АЗЗА” ТӨХК) 395 2019-10-10 Тогтоол Шалгалт
10 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 396 2019-10-10 Тогтоол Шалгалт
11 Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагыг чөлөөлөх тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ) 386 2019-10-10 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
12 Өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай (Баянхонгор аймаг дах Улсын бүртгэлийн хэлтэс) 409 2019-10-29 Тогтоол Бусад
13 Өмнөговь аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2019 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалт зөвшилцөх тухай 410 2019-10-29 Тогтоол Өмч, хувьчлал
14 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Баян-Өлгий аймаг) 411 2019-10-29 Тогтоол Өмч, хувьчлал
15 Б.Баттулгыг ажилд томилох тухай (“Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 412 2019-10-29 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
16 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа салбар, нэгж) 460 2019-10-29 Тогтоол Бусад
17 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Монгол Улсын Үндэсний номын сан) 414 2019-10-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Монголын Үндэсний музей) 415 2019-10-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар) 416 2019-10-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах автомашины үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай (Гаалийн ерөнхий газар) 419 2019-10-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.