cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 355 2019-08-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд) 356 2019-08-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
3 Төрийн өмчид эд хөрөнгө хүлээн авах, бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Увс аймаг) 357 2019-08-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
4 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай (“Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар” ТӨҮГ) 358 2019-08-29 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай (“Монголросцветмет” ТӨҮГ) 359 2019-08-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
6 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай (“Монгол-Ус” ТӨҮГ) 360 2019-08-29 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллеж) 349 2019-08-29 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Дэд бүтцийн ашиглалтын өмнөх захиргаанаас “Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 367 2019-09-19 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
9 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай (“МИАТ” ТӨХК) 380 2019-09-19 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 Удирдамж болгох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 381 2019-09-26 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ХХК-иас Батлан хамгаалах яаманд) 19-02 2019-09-26 Тэмдэглэл Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
12 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 397 2019-10-10 Тогтоол Шалгалт
13 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Өмнөд бүс дэх газар, Зүүн бүс дэх газар) 390 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Тээврийн цагдаагийн алба) 393 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл тухай (Хархорум музей) 399 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Эргүүл, хяналт шалгалтын нэгж) 394 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгууллага) 392 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 405 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 398 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
20 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа байгууллага) 391 2019-10-10 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.