cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Соёл Урлагийн Их Сургуулиас Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн салбарт) 275 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Мал эмнэлгийн хүрээлэн) 276 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Шинжлэх ухааны академиас Шинжлэх ухааны академийн Физик, технологийн хүрээлэнд) 277 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨҮГ) 278 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн) 279 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академи) 280 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Эрүүл мэндийн яамнаас харьяа байгууллагуудад) 281 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 282 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг) 283 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газрын захиргаа) 284 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам) 285 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв) 286 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ) 287 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Дуусгалын тайлан батлах тухай (“Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК) 288 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Татан буугдсан аж ахуй, нэгжийн эд хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, эд хөрөнгө хүлээн авсан аж ахуйн нэгжид шаардах эрх болон өрийг шилжүүлэх тухай (“Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК-иас “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-т) 289 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас Зам, тээврийн хөгжлийн яам, “Хөвсгөл АЗЗА” ) 294 2018-06-26 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ОХУ-ын Эрхүү хот болон Улаан Үүд хотод суугаа консулын газар) 295 2018-06-26 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар дахин худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Архангай АЗЗА” ТӨХК) 296 2018-06-26 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК) 297 2018-06-26 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК) 298 2018-06-26 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.