cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 256 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 257 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд Их Сургууль) 258 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сонсголын бэрхшээлтэй 29 дүгээр тусгай дунд сургууль) 259 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Ховд Их Сургууль) 260 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн) 261 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн) 262 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Баян-Өлгийн аймгийн битүү захын барилгын 40 хувийг “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т) 12-05 2018-06-12 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-аас Улсын ерөнхий прокурорын газарт) 263 2018-06-12 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК) 264 2018-06-12 Тогтоол Шалгалт
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгий аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 265 2018-06-12 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Булган аймаг) 266 2018-06-12 Тогтоол Өмч, хувьчлал
13 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай (5 аймгийн хөрөнгийг төрд хүлээн авах) 267 2018-06-12 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-аас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд) 268 2018-06-12 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үл хөдлөх хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Шинжлэх ухааны академийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн) 13-11 2018-06-19 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн банк) 269 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Хөвсгөл аймаг дахь “Шинэ Мөрөн худалдааны төв”-ийн барилга) 271 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-аас Барилга, хот байгуулалтын яаманд) 272 2018-06-19 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжэний тухай 273 2018-06-19 Тогтоол Эрх зүйн акт
20 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ) 274 2018-06-19 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.