cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрд ногдох ногдол ашгийн хувь хэмжээг тогтоох тухай 190 2018-05-22 Тогтоол Бусад
2 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Төв аймаг) 191 2018-05-22 Тогтоол Өмч, хувьчлал
3 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ) 192 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ) 193 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ) 194 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 195 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Монгол Кувейтын байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ) 196 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
8 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК) 197 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
9 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ХХК) 198 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
10 Үл хөдлөх хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК-иас Хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа зэвсэгт хүчний 304-р тусгай салбарт ) 11-27 2018-06-05 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Зээлийн тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 226 2018-06-05 Тогтоол Бусад
12 Зээлийн тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 227 2018-06-05 Тогтоол Бусад
13 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 469 дүгээр тогтоол) 228 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагынхудалдаагаар дахин худалдах тухай (Төрийн банк) 229 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллежоос Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт) 230 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 231 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг) 232 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 233 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрчим хүчний зохицуулах хороо” ТӨХК) 234 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрчим хүчний зохицуулах хороо” ТӨХК) 235 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.