cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн ) 207 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улаанбаатар Их Сургууль) 208 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Соёлын өвийн үндэсний төв) 209 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх Ухааны Академын одон орон, геофизикийн хүрээлэн) 210 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Санхүүгийн зохицуулах хороо) 211 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газар) 212 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар) 213 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтэс) 214 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал цогцолбор) 215 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө дахин нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Олон Улсын Хүүхдийн Найрамдал цогцолбор) 216 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтэс) 217 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Сангийн яам) 218 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай (Хөгжлийн банкны харьяа “ДИ БИ ЭМ Лизинг” ХХК) 219 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг) 220 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Ойн судалгаа, хөгжлийн төв) 221 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай (Хавдар судлалын үндэсний төв) 222 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Мэдээлэл технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ) 186 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
18 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ) 187 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
19 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд тодотгол хийх тухай (“Эгийн голын усан цахилгаан станц” ТӨХХК) 188 2018-05-22 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
20 Зээлийн тухай (“Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК) 189 2018-05-22 Тогтоол Бусад
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.