cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Эгийн голын усан цахилгаан станц” ТӨХХК) 171 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
2 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ) 172 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
3 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” ТӨҮГ) 173 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
4 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨҮГ) 174 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
5 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай ("Монголын төмөр зам" ТӨХК) 175 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
6 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ("Монголын төмөр зам" ТӨХК) 176 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
7 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай (Ашигт малтмал, газрын тосны газар) 177 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн харьяа Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар) 178 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг дахин зохион байгуулах тухай (Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн харьяа Архангай, Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар) 179 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-иас Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт) 180 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК) 181 2018-04-24 Тогтоол Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин
12 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ) 182 2018-04-24 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Техник спортын төв” ТӨҮГ) 183 2018-05-08 Тогтоол Бусад
14 Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах тухай (ЦЕГ-ын харьяа Замын цагдаагийн алба) 09-09 2018-05-15 Тэмдэглэл Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Монголын цахилгаан холбоо” ХК) 201 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ) 202 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай (Соёл, Урлагийн Их Сургууль) 203 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө дансанд бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Сэлэнгэ аймгийн онцгой байдлын газар ) 204 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Монголын уран зургийн галлерей) 205 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн) 206 2018-05-15 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.