1. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙГ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ДАХИН ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ-ын төсөлд санал авах тухай

Санал авах хаяг: narangerel@pcsp.gov.mn

"Энд дарж татна уу"

Санал авах хугацаа: 2018.07.06-2018.08.06

2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018-06-19-ний өдрийн 273 дугаар тогтоол

"Энд дарж татна уу"