• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-01-01
3 Хамтарсан тушаалын жагсаалт 2019-01-01
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-03
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-08
8 Тамга тэмдэг түшигчийг түр томилох тухай 2019-01-16
9 Зардлын төсөв батлах тухай 2019-01-17
10 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2019-01-18
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-22
12 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-01-24
13 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-24
14 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-02-01
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
16 Тушаал хүчингүй болсон тухай 2019-03-01
17 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 3сар 2019-03-02
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-05
19 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-03-06
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-11
21 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
22 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-12
23 Дотоод аудитын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-04
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-15
32 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
33 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
34 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 5 сар 2019-05-01
35 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-01
36 СЕХ, СЯ, ТӨБЗГ-ын хамтарсан тушаал 2019-05-02
37 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2019-05-08
38 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-17
41 Журам батлах тухай 2019-05-23
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-31
46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-01
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05
48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-13