• Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
  • (+976) 261614
  • info@pcsp.gov.mn

Мэдээ мэдээлэл

img

2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Нарангэрэл яам, агентлаг, улсын клиник эмнэлэг болон төрийн өмчит зарим компанийн өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийн дарга, өмч хөрөнгө, санхүү хариуцсан ажилтнуудад зориулж төрийн болон орон ...

img

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК, “Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк" ТӨҮГ, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-тай хамтран  төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах ажилтнуудад зо ...

img

 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар төрийн өмчит хуулийн этгээдтэй байгуулсан Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг дүгнэх ажлыг 2017 онд 21 аймаг, нийслэлд зохион байгуулж, дүнгээ гаргалаа. Гэрээний биелэлтийг 923 хуулийн этгээд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал, хөрөнгийн хөдөлгөөн, бү ...

img

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Э.Эрдэнэхишиг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн талаар сургалт хийлээ. Уг сургалтаар төрийн болон албан тухай нууцад ямар мэдээлэл хамаарах, хэрхэн нууцыг хадгалах тухай болон Засг ...

img

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын 2018 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 24 дүгээр зарлигаар төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн компанийн засаглалыг сайжруулах, өмч хувьчлалын ажилд оруулсан хувь нэмэр, төрийн албанд 28 жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан амжилтыг нь үнэлж Төрийн өмчийн бодлого, ...

img

Өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын газрын Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ, Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Дашдаваа, Б.Сүнжидмаа, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Алтанцэцэг нар  Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт зааснаар Мон ...

img

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ц.Ням-Осортой өнөөдөр 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын дарга нар уулзлаа. Уулзалтаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт,  орон  нутгийн өмчийн дарга ...

img

2018 оны 3 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчид санхүүгийн тайлангийн тулгалт хийхээс гадна Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас зохион байгуулж байгаа сургалт, хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж байна.  Тухайлбал 3 дугаар сарын 12-ны өдөр “Хөрөнгийн дахин үнэлгээ” сэдв ...

img

2018 оны 3 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар болон 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрууд Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2017 оны үндсэн хөрөнгийн хөдлөл, өөрчлөлтийн тайлан, захиргааны статистик  мэдээ, бусад судалгааны мэдээллийг жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан ...

img

2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад Япон улсын Шига мужийн Их сургуулийн зочин судлаач, доктор Ж.Лхагвадэмчиг ”Сэтгэл хөдлөлөө удирдан жолоодох нь” сэдвээр сургалт хийлээ. Уг сургалтаар сэтгэл хөдлөл гэж юу болох, сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдгүүд болон сэтгэ ...