1 Д.Баасанжав
2 Ч.Сугарцэрэн
3 А.Алтантуяа
4 Ф.Мөнхгэрэл
5 Д.Хүрэлбаатар
6 А.Сүхболд
7 Б.Эрдэнэхорол
8 Б.Хэрлэнчимэг