ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хууль, эрх зүйн алба нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, зөвлөгөө өгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргах эрх зүйн актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянах, хууль хяналтын байгууллагад хянагдаж байгаа хэрэг маргаанд байгууллагыг төлөөлж эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Д.Дэлгэрмаа Албаны дарга    263024  
2 А.Цээнэ Хуулийн мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   263024