Эрхэм зорилго:

Захиргаа, удирдлагын алба нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд агентлагийн үйл ажиллагаанд захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтыг зохион байгуулах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, агентлагийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, албан хаагчдын гүйцэтгэл үр дүнг удирдан чиглүүлэх замаар зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоо, захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хэрэгжүүлэх, агентлагийн дарга, орон тооны бус гишүүдэд зохион байгуулалтын болон мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Л.Сарнай Албаны дарга 261756  
2 Х.Энхчимэг  Ахлах мэргэжилтэн 263020  
3 Г.Нямдаваа  Хүний нөөцийн мэргэжилтэн  263013  
4 Ж.Мөнхтүвшин Ахлах нягтлан бодогч 263013  
5 О.Баттулга Нярав  261692  
6 Л.Одмаа Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 262350