2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад Япон улсын Шига мужийн Их сургуулийн зочин судлаач, доктор Ж.Лхагвадэмчиг ”Сэтгэл хөдлөлөө удирдан жолоодох нь” сэдвээр сургалт хийлээ.

Уг сургалтаар сэтгэл хөдлөл гэж юу болох, сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдгүүд болон сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирдан жолоодож сурах, бясалгал хийхийн ач тусын  талаар лекц уншив.