cover

Шалгалтын акт материал болон бусад асуудал

# Шалгалтын акт материал болон бусад асуудал Нэмэгдсэн
1 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК) 2017-02-14
2 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК) 2017-02-14
3 “Орон сууц хувьчлах товчоо” байгуулах тухай (Нийслэл) 2017-03-07
4 “Орон сууц хувьчлах товчоо” байгуулах тухай (Дундговь аймаг) 2017-03-07
5 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ тухай (“Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК) 2017-03-28
6 Зээлийн тухай (“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 2017-03-28
7 Төрийн өмчийн ногдол ашиг төвлөрүүлэх хувь хэмжээ тогтоох тухай 2017-04-18
8 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
9 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Говь-Алтай аймаг) 2017-05-16
10 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Орхон аймаг) 2017-05-16
11 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Өмнөговь аймаг) 2017-05-16
12 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Говьсүмбэр аймаг) 2017-05-16
13 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Дорнод аймаг) 2017-05-16
14 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Дархан-Уул аймаг) 2017-05-16
15 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Сүхбаатар аймаг) 2017-05-16
16 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Завхан аймаг) 2017-05-16
17 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 2017-05-16
18 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Чингис хаан олон улсын нисэх буудал” ТӨҮГ) 2017-05-16
19 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ) 2017-05-16
20 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК) 2017-05-16
21 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК) 2017-05-16
22 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Сэлэнгэ аймаг) 2017-05-16
23 Орон сууц хувьчлах тухай (Говь-Алтай аймгийн татварын хэлтэс) 2017-05-31
24 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ) 2017-05-31
25 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар) 2017-06-13
26 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар) 2017-06-13
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.