cover

Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх

# Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх Нэмэгдсэн
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай (Эрчим хүчний төрийн өмчит зарим компани) 2017-03-07
2 “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-18
3 Төрийн өмчит болон төрийн өөрийн оролцоотой компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2017-04-25
4 Төрийн өмчит болон төрийн өөрийн оролцоотой компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг томилох тухай 2017-04-25
5 Удирдамж болгох тухай (“Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК) 2017-05-23
6 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компанийн төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг томилох тухай 2017-06-13
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.