cover

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

# Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин Нэмэгдсэн
1 “МИАТ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-02-07
2 “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 2017-02-14
3 “Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай 2017-04-11
4 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХХК) 2017-04-25
5 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дулааны цахилгаан станц-2" ТӨХК) 2017-04-25
6 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дулааны цахилгаан станц-3" ТӨХК) 2017-04-25
7 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дулааны цахилгаан станц-4" ТӨХК) 2017-04-25
8 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 2017-04-25
9 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 2017-04-25
10 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц" ТӨХК) 2017-04-25
11 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 2017-04-25
12 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Баруун бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 2017-04-25
13 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 2017-04-25
14 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Хөвсгөл дулааны станц" ТӨХК) 2017-04-25
15 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дулаан Шарын гол" ТӨХК) 2017-04-25
16 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Багануурын дулааны станц" ТӨХК) 2017-04-25
17 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Налайхын дулааны станц" ТӨХК) 2017-04-25
18 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
19 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
20 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
21 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
22 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай (“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 2017-04-25
23 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
24 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК) 2017-04-25
25 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Төв АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
26 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
27 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Ховд АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
28 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Булган АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
29 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Талын зам" ТӨХК) 2017-04-25
30 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Хархорин АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
31 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дорноговь АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
32 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Завхан АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
33 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Увс АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
34 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Архангай АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
35 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Налайх АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
36 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
37 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Багануур АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
38 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
39 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
40 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Харгуй" ТӨХК) 2017-04-25
41 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
42 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Орхон АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
43 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дархан АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
44 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Цагаан шонхор" ТӨҮГ) 2017-04-25
45 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Монгол кино нэгтгэл" ТӨҮГ) 2017-04-25
46 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Буянт Ухаа спортын ордон" ТӨҮГ) 2017-04-25
47 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар" ТӨҮГ) 2017-04-25
48 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
49 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Эрчим хүчний хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
50 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
51 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
52 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
53 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Геологийн төв лаборатори" ТӨҮГ) 2017-04-25
54 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Геологийн судалгааны төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
55 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж" ТӨҮГ) 2017-04-25
56 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Монгол тамга" ТӨҮГ) 2017-04-25
57 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨҮГ) 2017-04-25
58 2016 оны зорилтот түвшин, захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Монгол-Ус" ТӨҮГ) 2017-04-25
59 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 2017-04-25
60 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай (“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК) 2017-04-25
61 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК) 2017-04-25
62 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай (“Оргил рашаан сувилал” ТӨХК) 2017-04-25
63 2016 оны зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай ("Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК) 2017-04-25
64 “МИАТ” ТӨХК-ийн 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гэрээний биелэлтийн тухай 2017-05-16
65 “Спортын бэлтгэлийн төв” ТӨҮГ-ын 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилт түвшингийн биелэлт, захиралтай контракт байгуулах тухай 2017-05-16
66 “Спортын бэлтгэлийн төв” ТӨҮГ-ын 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай 2017-05-16
67 “Мал эмнэлэгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨҮГ-ын 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, контрактын биелэлтийн тухай 2017-05-16
68 “Эгийн голын усан цахилгаан станц” ТӨХХК-ийн төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-05-16
69 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай байгуулсан гэрээг дүгнэх тухай (Төрийн орон сууцны корпораци ТӨҮГ) 2017-05-31
70 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай гэрээ байгуулах тухай (Монгол Кувейтын байгаль хамгаалах төв ТӨҮГ) 2017-05-31
71 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай гэрээ байгуулах тухай (Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ) 2017-05-31
72 "Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны их засвар,техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай 2017-06-13
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.