cover

Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц

# Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц Нэмэгдсэн
1 "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, захиргааны албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-24
2 “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ШУ-ны ололт нэвтрүүлэх төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 2017-01-24
3 “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, захиргааны албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 2017-02-07
4 “Буянт-Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны хязгаар, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-07
5 “Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм батлах тухай 2017-03-07
6 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, захиргааны албан тушаалын жагсаалт, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2017-03-28
7 “Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2017-03-28
8 "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК байгуулах тухай 2017-04-04
9 “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2017-04-11
10 "Эгийн голын усан цахилгаан станц" ТӨХК байгуулах, дүрэм батлах тухай 2017-04-18
11 “Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын дүрэм, орон тооны жагсаалт, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2017-04-18
12 “Цагаан шонхор” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2017-05-31
13 “Барилгын хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаар, захиргааны албан тушаалын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-31
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.