cover

Өмч хувьчлал болон өмчийн үзлэг, тоолого: 2018

# Өмч хувьчлал болон өмчийн үзлэг, тоолого: 2018 Нэмэгдсэн
1 № 08.“Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн хувьцааг нэмж гаргах тухай 2018-01-09
2 2018-01-16
3 № 3-7 Орон сууц хувьчлах тухай (Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 3 өрөө орон сууц ) 2018-02-07
4 № 3-8 Орон сууц хувьчлах тухай (Батлан хамгаалах яамны Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги) 2018-02-07
5 № 05-02. Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн танилцуулга (“Төрийн өмчийг 2018-2020 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай”) 2018-03-20
6 № 191. Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Төв аймаг) 2018-05-22
7 № 266. Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Булган аймаг) 2018-06-12
8 № 343. Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Улаанбаатар хот) 2018-07-06
9 № 16-11. Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Баян-Өлгий, Баянхонгор, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс ) 2018-07-06
10 № 18-04. Орон сууц хувьчлах тухай (Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс) 2018-08-14
11 № 370. 2018 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Ховд аймаг) 2018-09-05
12 2018-10-16
13 № 446. 2018 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Ховд аймаг) 2018-10-16
14 № 447. 2018 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Дорноговь аймаг) 2018-10-16
15 № 119. 2018 онд хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтын тухай (Өмнөговь аймаг) 2018-10-30
16 № 29-03. Орон сууц хувьчлах тухай (Татварын ерөнхий газрын харьяа Орхон, Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтэс) 2018-12-11
17 № 657. Өмч эзэмшлийн гэрээний дүнгээр авах арга хэмжээний тухай 2018-12-25
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.