cover

Шалгалтын акт материал болон бусад асуудал

# Шалгалтын акт материал болон бусад асуудал Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 №302 Орон сууц хувьчлах товчоо байгуулах тухай (Хэнтий аймаг) 2017-07-05
3 №313 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Монгол шуудан” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-07-05
4 №314 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Төв АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-07-05
5 №316 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар) 2017-07-05
6 Тэм 14-21 Төрийн өмчит компаниудын 2015, 2016 оны санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын ажлын мониторингийн тайлан 2017-07-05
7 №315 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай ("Монгол кино нэгтгэл" төрийн өмчит үйлдвэрийн газар) 2017-07-05
8 №352 Урамшуулал олгох тухай /Цагаан шонхор ТӨҮГ/ 2017-08-29
9 №353 Урамшуулал олгох тухай /Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем/ 2017-08-29
10 Тэм 16-07 “Төрийн орон сууцны корпораци” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хэрэгжүүлж буй зарим төсөл, арга хэмжээний тухай 2017-08-29
11 №401 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компани ) 2017-09-28
12 №402 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Харгуй” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-09-28
13 №403 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Талын зам” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-09-28
14 №405 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай ("Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-09-28
15 №432 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Ховд АЗЗА” ТӨХК) 2017-11-07
16 №433 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Говь-Алтай АЗЗА” ТӨХК) 2017-11-07
17 №437 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 2017-11-07
18 №447 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дархан АЗЗА”) 2017-11-07
19 №448 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Булган АЗЗА”) 2017-11-07
20 №449 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Сэлэнгэ АЗЗА”) 2017-11-07
21 №459 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” ТӨҮГ) 2017-11-07
22 №464 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК) 2017-11-07
23 №465 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Багануур, Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 2017-11-07
24 №466 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Увс АЗЗА” ТӨХК) 2017-11-07
25 №438 Эрх олгох тухай 2017-11-07
26 №21.Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК) 2017-11-07
27 №470 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ("Баруун бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 2017-11-14
28 №471 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ("Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2017-11-14
29 №472 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ("Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК) 2017-11-14
30 №473 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ("Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК) 2017-11-14
31 №502 Урамшуулал олгох тухай ("Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК) 2017-11-21
32 № 508.Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“МИАТ” ТӨХК) 2017-11-28
33 № 509.Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай (“Шингэн түлшний шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨХК) 2017-11-28
34 № 622. Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Баруун бүсийн эрчим хүчний систем”ТӨХК) 2017-12-12
35 № 623. Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв” ТӨҮГ) 2017-12-12
36 № 624. Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Орхон-АЗЗА” ТӨХК) 2017-12-12
37 № 625. Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Дорноговь-АЗЗА” ТӨХК) 2017-12-12
38 № 27-36. “Андын илч” ХХК-ийн шалгалтын тухай 2017-12-19
39 № 598. Шалгалтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай (“Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨҮГ) 2017-12-19
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.