cover

Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх

# Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх Нэмэгдсэн
1 №304 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай (Эрчим хүчний салбарын зарим компани) 2017-07-05
2 №306 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай (“Ховд дулааны станц” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-07-05
3 №311 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ”, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ”, “Ховд АЗЗА”, “Увс АЗЗА”, “Говь-Алтай АЗЗА”, “Завхан АЗЗА”, “Багануур АЗЗА”, “Дорноговь АЗЗА 2017-07-05
4 №312 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг томилох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ”, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ”, “Ховд АЗЗА”, “Увс АЗЗА”, “Говь-Алтай АЗЗА”, “Завхан АЗЗА”, “Багануур АЗЗА”, “Дорноговь АЗЗА” 2017-07-05
5 №354 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2017-08-29
6 №355 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2017-08-29
7 №370 “Ховд дулааны станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг томилох тухай 2017-09-12
8 № 407 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай 2017-09-28
9 №408 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай 2017-09-28
10 №411 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай (“Оргил рашаан сувилал” төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-10-17
11 №504 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг чөлөөлөх тухай (“Хөвсгөл дулааны станц” Төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-11-21
12 №505 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай (“Хөвсгөл дулааны станц” Төрийн өмчит хувьцаат компани) 2017-11-21
13 № 523.Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэж буй гишүүнийг томилох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК) 2017-11-28
14 № 514. Удирдамж болгох тухай ("Монголын төмөр зам" ТӨХК) 2017-12-07
15 №686.Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнийг чөлөөлөх тухай(“Багануур АЗЗА” ТӨХК, “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК) 2017-12-19
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.