cover

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

# Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин Нэмэгдсэн
1 №301 “Монгол-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай 2017-07-05
2 №350 “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-08-29
3 №351 “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-08-29
4 №364 “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
5 №365 “Хөдөө аж ахуйн бирж” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
6 №367 “Төв АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
7 №368 “Монгол-Ус” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
8 №371 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
9 №373 “Автотээврийн үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
10 №379 “Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
11 №374 “Геологийн төв лаборатори” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
12 №375 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
13 №377 “Талын зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
14 №379 “Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
15 №380 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
16 №365 “Хөдөө аж ахуйн бирж” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
17 №367 “Төв АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
18 №368 “Монгол-Ус” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
19 №371 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
20 №373 “Автотээврийн үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
21 №379 “Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
22 №374 “Геологийн төв лаборатори” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
23 №375 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
24 №377 “Талын зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
25 №379 “Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-12
26 №380 “Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-12
27 №384 “Эгийн голын усан цахилгаан станц” төрийн өмчит компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-09-19
28 №385 "Дулааны цахилгаан станц-2" ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-19
29 №386 “Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-19
30 №387 "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-19
31 №388 "Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
32 №389 “Дарханы дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
33 №391 “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
34 №392 “Багануур дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
35 №393 "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
36 №394 “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
37 №395 "Хөвсгөл дулааны станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-09-19
38 №396 "Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
39 №398 “Дарханы дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
40 №399 “Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
41 №390 "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
42 №397 “Улаанбатар дулааны сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-19
43 №409 “Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц” төрийн өмчит хувьцаат компани, "Амгалан дулааны станц" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн 2017 оны төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай 2017-10-17
44 №412 “Барилгын хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2017 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-17
45 № 510.“Ховд дулааны станц” ТӨХК-ийн 2017 оны төлөвлөгөө, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай 2017-11-28
46 № 643. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай (“Монгол кувейтын байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ) 2017-12-12
47 № 644. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Геологийн төв лаборатори" ТӨҮГ) 2017-12-12
48 № 645. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Геологийн судалгааны төв" ТӨҮГ) 2017-12-12
49 № 649. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Хөдөө аж ахуйн бирж" ТӨХХК) 2017-12-12
50 № 650. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2017-12-12
51 № 651. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ("Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ) 2017-12-12
52 № 564. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Монгол Ус” ТӨҮГ) 2017-12-12
53 № 565. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Монгол кино нэгдэл” ТӨҮГ) 2017-12-12
54 № 566. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж” ТӨҮГ) 2017-12-12
55 №619. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Талын зам АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
56 № 620. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Зам тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ) 2017-12-19
57 № 627. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтоттүвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Монголын төмөр зам" ТӨХК) 2017-12-19
58 №646. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай (“Буянт-Ухаа спортын ордон” ТӨҮГ) 2017-12-19
59 №684. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК) 2017-12-19
60 № 684. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК) 2017-12-19
61 № 599. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Баянчандмань АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
62 № 600. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Налайх АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
63 № 601. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Дархан АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
64 № 602. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
65 № 603. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Дорноговь АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
66 № 604. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Авто замын ТТТ" ХК) 2017-12-19
67 № 605. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Хархорин АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
68 № 606. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
69 № 607. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Архангай АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
70 № 608. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Булган АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
71 № 609. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Орхон АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
72 № 610. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
73 № 611. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Төв АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
74 № 612. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Ховд АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
75 №613. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Увс АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
76 № 614. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
77 №615. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Завхан АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
78 № 616. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
79 № 617. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Багануур АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
80 № 618. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Харгуй АЗЗА" ТӨХК) 2017-12-19
81 № 635.2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("МИАТ" ТӨХК) 2017-12-26
82 № 647. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай ("Спортын бэлтгэлийн төв” ТӨҮГ) 2017-12-26
83 № 658. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК 2017-12-26
84 №660. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Дулааны цахилгаан станц-3" ТӨХК 2017-12-26
85 № 661. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Дулааныцахилгаан станц-4" ТӨХК 2017-12-26
86 № 662. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Дарханы ДЦС" ТӨХК 2017-12-26
87 № 663. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Эрдэнэтийн ДЦС" ТӨХК 2017-12-26
88 № 664. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Даланзадгадын ДЦС" ТӨХК 2017-12-26
89 № 665. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК 2017-12-26
90 № 666. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Баруун бүсийн эрчим хүчний систем" ТӨХК 2017-12-26
91 №667. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Алтай, Улиастайн эрчим хүчний систем” ТӨХК 2017-12-26
92 №668. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Хөвсгөл ДС” ТӨХК 2017-12-26
93 № 669. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Ховд ДС" ТӨХК 2017-12-26
94 № 670. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Дулааншарынгол“ТӨХК 2017-12-26
95 № 671. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Багануур ДС” ТӨХК 2017-12-26
96 № 672. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Налайх ДС” ТӨХК 2017-12-26
97 № 673. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК 2017-12-26
98 № 674. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК 2017-12-26
99 № 675. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай "Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК 2017-12-26
100 №659. 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай “Дулааны цахилгаан станц-2" ТӨХК 2017-12-26
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.