cover

Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц

# Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц Нэмэгдсэн
1 №305 “Ховд дулааны станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрэм батлах тухай 2017-07-05
2 №378 “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын зохион, орон тооны хязгаар батлах тухай 2017-09-12
3 №413 “Хөвсгөл дулааны станц” төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрэм батлах тухай 2017-10-17
4 № 628. Компанийн эзэмшигчдийн өмч дэх төрийн өмчийн дүнг нэмэгдүүлж, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 2017-12-19
5 № 629. Компанийн эзэмшигчдийн өмч дэх төрийн өмчийн дүнг нэмэгдүүлж, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Дулааны II цахилгаан станц” ТӨХК) 2017-12-19
6 № 630. Компанийн эзэмшигчдийн өмч дэх төрийн өмчийн дүнг нэмэгдүүлж, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК) 2017-12-19
7 № 631. Компанийн эзэмшигчдийн өмч дэх төрийн өмчийн дүнг нэмэгдүүлж, дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 2017-12-19
8 № 621. Компанийн эзэмшигчдийн өмч дэх төрийн өмчийн дүнг нэмэгдүүлж, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК ) 2017-12-19
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.